Technológie

 

Škála poskytovaných služieb je rozdelená na:

Základnú ochranu

     Zabezpečenie objektov proti vlámaniu, prepadu a na ochranu personálu, t.j. poplachové systémy na hlásenie narušenia (PSN), technológia Honeywell MB-series (eff-eff), Aritech, Galaxy, ECA balíčky.

       Zabezpečenie objektu proti požiaru, t.j. elektrická požiarna signalizácia (EPS), technológia Honeywell ESSER.

Rozšírenú ochranu

   Pomocou priemyselnej televízie (PTV) a fotokamier vytvárame preventívnu ochranu a poskytujeme informácie pre strážnu službu, ako aj pre archiváciu s možnosťou dodatočnej identifikácie osôb, technológie ARTEC Multieye, AXIS, Surveon, Avigilon, IQ-eye, Honeywell.

Kontrolu pohybu osôb

Zabezpečuje obmedzený pohyb personálu a zákazníkov v danom objekte prostredníctvom prístupových systémov na báze indukčných,  bezdotykových a čipových kariet, resp. ich kombináciou, technológia Honeywell IQMA, Wega.

Dochádzkové systémy

Technológia Wega

Monitorovacie systémy

Zabezpečujú komplexné monitorovanie zabezpečovacích systémov PSN, EPS, PTV a SKV. Systémy na diaľkové sledovanie a monitorovanie objektov, technológia AMS.

Ozvučovacie systémy

Technológia Honeywell Variodyn, Bosch

Stabilné hasiace systémy

Vysokotlaková vodná hmla

Chemické a inertné plyny, technológie SIEX Komtes Group

Skorá detekcia požiaru

Multiadresné líniové vysokocitlivé aspiračné detektory XTRALIS

Dodávky a montáže štruktúrovaných kabelážnych systémov
 

Silnoprúdové rozvody