Služby

 

Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kompletné služby v oblasti bezpečnostných systémov za pomoci vlastných preverených a zaškolených zamestnancov v strediskách: Bratislava,  Zvolen a Košice.

Poskytované služby:

odborné konzultácie a poradenstvo
vypracovávanie projektových návrhov a projektov
vlastná realizácia dodávok
zabezpečovanie záručného servisu 
zabezpečovanie  pozáručného servisu 10 rokov
24 hodinová servisná služba
optimálna reakčná servisná doba na území SR 
vykonávanie odborných prehliadok a skúšok  

Pri projektovaní a realizácii samozrejme dodržiavame predpísané postupy regulované platnými zákonmi, slovenskými a medzinárodnými štandardmi a normami. Pri tom všetkom musíme byť tak trochu aj vizážistami. Držíme sa zásady, že architektúra  bezpečnosti nesmie narúšať celkovú architektúru systému, musí využívať  charakteristiky jeho komponentov a používať pružné mechanizmy. Bezpečnostný systém nesmie obťažovať, musí regulovať, byť schopný sledovať vývoj systému, požiadavky a možnosti užívateľov.