Servis

 

Spoločnosť EMM International spol.s r.o. je dlhodobo zapísaná v povedomí zákazníkov aj ako spoločnosť, poskytujúca kvalitné servisné služby. Servis vykonávajú certifikovaní pracovníci, ktorí sú pravidelne školení na najnovšie technológie kľúčových partnerov. Servis sa vykonáva na území celého Slovenska. Pracovníci úseku technickej podpory sú k dispozícii počas bežnej pracovnej doby v čase od 07:30 do 16:00. Pre zmluvných partnerov zabezpečujeme servisnú pohotovosť nonstop 24 / 7.

Zásady pre posielanie požiadaviek na podporu a servis:

1. Žiadosť o podporu alebo servis môže byť podaná telefonicky, elektronickou alebo klasickou poštou.
2. Telefonická požiadavka bude akceptovaná, ale dodatočne musí byť potvrdená elektronickou poštou.
3. Pre svoje požiadavky na servis použite nasledovné kontakty:

telefón: +421 (0)2 65 311 904
mobil:   +421 (0)902 217 218
e-mail:  servis@emminter.sk

Servisná podpora mimo pracovnej doby je poskytovaná iba pre zmluvných partnerov.

poštová adresa:
EMM International spol. s r.o.
Sekurisova 16
841 02 Bratislava