O nás

Naša spoločnosť EMM International spol. s r.o. sa Vám predstavuje svojou históriou, vývojom a ponukou služieb v oblasti bezpečnostných systémov. Korene spoločnosti siahajú až do roku  1991, odkedy sa dynamickým vývojom vyprofilovala na spoločnosť, ktorá realizuje projekty zákazníkom na kľúč.   

Našou  hlavnou oblasťou, v ktorej máme dlhodobé skúsenosti a o ktorú by sme sa s Vami radi podelili, sú zabezpečovacie systémy. V tejto oblasti poskytujeme komplexné služby, t.j. projektovanie, dodávku, montáž, revíziu, záručný a pozáručný servis, konzultačné a poradenské služby. Dodávame komponenty Honeywell – effeff- ESSER,  ktoré sú na svetovej technickej úrovni a spĺňajú v tejto oblasti prísne požiadavky noriem Zväzu vecných poisťovateľov Nemecka (Verband der Sachvesicherer – VdS norma).

Spoločnosť je držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti a potvrdenie o o priemyselnej bezpečnosti  podnikateľa NBÚ pre stupeň utajenia Dôverné – pre posúdenie  a vznik utajovanej skutočnosti. 

Od januára 2003 naša spoločnosť zaviedla postupy pre zlepšenie práce a úspešne začala tradíciu v získavaní  certifikátu riadenia kvality ISO 9001:2008.  V apríli 2014 bol vykonaný certifikačný audit na riadenie kvality podľa ISO 9001:2008 audítorskou spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Pre zlepšenie svojich činností a zdokumentovanie procesov sme v roku 2013 začali s implementáciou noriem ISO14001 – environmentálneho manažérstva a ISO18001 – manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovili sme si ciele, ktoré sme implementovali do našich procesov a dodržiavame ich.  Úspešne sme zvládli proces implementácie v apríli 2014, kedy nám audítorská spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. udelila certifikát, že EMM International spol. s r.o. úspešne zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001:2007.

Opätovne v roku 2017 sme získali potvrdenie, že naša spoločnosť si plní povinnosti týkajúce sa elektrických a elektronických zariadení a odpadov z nich, prenosných a / alebo priemyselných batérií a akumulátorov, obalov a odpadov z nich a neobalových výrobkov a odpadov z nich v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Úsilie poskytovať kvalitné služby s čo najkratším časom, spojené s implementáciou informačného systému bolo ocenené získaním certifikátu na systém manažérstva kvality v projektoch ISO 10006:2003.

Výňatok z "Politiky a cieľov Integrovaného manažérskeho systému":

Politika enviromentálneho manažérstva je primeraná k charakteru organizácie, rozsahu, enviromentálnym vplyvom našej činnosti a k produktom. Dodržiavame právne predpisy a požiadavky, ktorých zoznamy pravidelne aktualizujeme. Zároveň preskúmavame stanovené dlhodobé a krátkodobé ciele: našou snahou je sústavne sa zlepšovať, chrániť životné prostredie a predchádzať ekologickým škodám. Komunikujeme so všetkými organizáciami, ktoré nám môžu pomôcť sa zlepšovať.

Na akékoľvek požiadavky, otázky, prípadné problémy spôsobené našou činnosťou radi odpovieme.

V roku 2012 bolo našej spoločnosti udelené ocenenie Happy-Company. Ocenenie sa bude každoročne udeľovať na základe výsledkov anonymného on-line prieskumu medzi zamestnancami firiem. Tri firmy v jednotlivých kategóriách s najvyšším indexom budú verejne vyhlásené a ocenené.