Zvyšovanie odbornej spôsobilosti

Zamestnanci spoločnosť EMM International, spol. s r.o. absolvovali preškolenie na vyhlášku MPSVRSR č. 508/2009 Z.z.:

 

- Elektrotechnik

- Samostantný technik

- Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Následne 4 kolegovia sa rozhodli zvýšiť si odbornú spôsobilosť až na revízneho technika vyhradeného technického elektrického zariadenia . V priebehu mája 2017 majú absolvovať skúšky, tak im držme palce.